Lemmikkejä on yhä enemmän ja se näkyy eläinsuojeluneuvojan arjessa

  •  ”kotien nurkkien hiljaiset kärsijät elävät surullista ja virikkeetöntä elämää”

Eviran raportin ja eläinsuojelun parissa työskentelevien kokemusten mukaan eläinten huono kohtelu on lisääntynyt. Myös SEYn eläinsuojeluneuvojille tulee yhä enemmän lemmikkieläinten huonoon kohteluun liittyviä ilmoituksia, joista osa koskee lemmikin hankintaan liittyviä epäkohtia. Vapaaehtoisen eläinsuojeluneuvojan asiantuntemusta voidaan tarvita lemmikin hankintaan, hoitoon tai uuden kodin etsintään liittyvissä asioissa.

Lemmikkejä on yhä enemmän ja helposti saatavilla, mutta omistajien tiedot, resurssit ja voimavarat eivät aina ole riittävät. Ongelmat eläintenpidossa kärjistyvät, kun niihin ei uskalleta tai osata hakea apua ajoissa. Suurin osa lemmikin hankintaankin liittyvistä eläinsuojeluilmoituksista koskee koiria tai kissoja, mutta muistakin pienelämistä tulee ilmoituksia.

Lemmikin hankinta ei aina ole loppuun asti harkittua, ja liian usein pienlemmikki hankitaan esim. lapselle lahjaksi tai lohdukkeeksi. Lemmikin harkitsematon hankkiminen johtaa siihen, että kotien nurkissa on ”hiljaisia kärsijöitä”, jotka elävät surullista ja virikkeetöntä elämää pienissä häkeissään. Esimerkiksi hamsteri saatetaan ostaa lapselle ”harjoittelulemmiksi”. Neuvoja joutuu joskus muistuttamaan perheen aikuisia siitä, että huoltajalla on juridinen vastuu alle 15-vuotiaan lapsen eläinten kohtelusta.

SEYn eläinsuojeluneuvojille tulee säännöllisesti eläinsuojeluilmoituksia koirien ja kissojen myyjistä sekä eläinkaupoista. Näissä ilmoituksissa on taustalla asiakkaan huoli lemmikkien olosuhteista liikkeissä tai kasvattajan luona. Osa neuvojista on saanut tietoonsa myös epäilyjä varsinaisesta pentutehtailusta. Ostotilanteeseen liittyviä epäkohtia esim. lajin hoidon ohjeistuksessa on niin ikään tullut esille. Lemmikkien myyjien velvollisuus on huolehtia riittävästä ohjeistuksesta, sillä lemmikkien pidon ongelmissa syynä on usein ihmisten tietämättömyys eläinten tarpeista. Neuvojan tehtävänkuvaan sen sijaan ei kuulu omistajuusriitojen selvittely, joista myös tulee silloin tällöin yhteydenottoja.

Kun huoli eläimen hyvinvoinnista herää, tulee ottaa yhteys alueen eläinsuojeluviranomaisiin (valvontaeläinlääkäri, kunnaneläinlääkäri tai poliisi). Yhteyttä voi ottaa myös SEYn vapaaehtoisiin eläinsuojeluneuvojiin, jotka toimivat viranomaisten apuna ja yhteistyössä heidän kanssaan.

Kuvan jyrsijä ei liity tapaukseen.

Teksti: Maija Raatikainen
Kirjoittaja on SEYn vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja, neuvojatyöryhmän puheenjohtaja ja Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja.

SEYn eläinsuojeluneuvojien yhteystiedot: sey.fi/neuvojahaku